Disclaimer

Kattenoppas Nobelhorst (Kamer van Koophandel: 64691225), hierna benoemt als KON, verleent u hierbij toegang tot
de website www.kattenoppasnobelhorst.nl en nodigt u uit de hier aangeboden dienstverlening af te nemen.

KON behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder
daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
KON spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze
zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden dienstverlening worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op
juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KON.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen
van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van
dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KON nimmer
aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij KON.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van KON, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij
bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.